ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

XIN HÃY LƯU Ý ĐỌC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ THẬT KỸ VÌ NHỮNG ĐIỀU NÀY BAO GỒM NHỮNG THÔNG TIN QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BẠN KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Các điều khoản chung

Sử dụng dịch vụ

Chào mừng Quý khách đến với dịch vụ EZBank. Đây là dịch vụ tiện ích mới được cung cấp bởi Công ty Dịch vụ Viễn thông (gọi chung là “Chúng tôi” hay “Công ty” hay “VinaPhone”) cho phép thanh toán cước phí dịch vụ di động trả sau bằng tài khoản Ngân hàng của khách hàng.

Bằng việc truy cập và sử dụng dịch vụ qua website, SMS - Quý khách (người sử dụng) biết rằng đã thực sự đọc, hiểu rõ và đồng ý với những điều khoản sử dụng dịch vụ EZBank dù đã đăng ký sử dụng dịch vụ hay chưa. Chúng tôi có quyền sửa đổi, thêm hay bớt đi các điều khoản trong những điều khoản sử dụng dịch vụ EZBank dưới đây. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cập nhật các thay đổi trong điều khoản sử dụng dịch vụ trên trang này và đề rõ ngày cập nhật lần cuối ngay đầu trang. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các điều khoản được cập nhật đồng nghĩa với việc Quý khách đã đồng ý với những thay đổi đó. Nếu không đồng ý tuân thủ những điều khoản sử dụng hiện có hay trong tương lai của dịch vụ, xin vui lòng không sử dụng hoặc truy cập dịch vụ. Quý khách cần có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên các điều khoản sử dụng dịch vụ để cập nhật các thay đổi.

Hành vi người sử dụng

Khách hàng hiểu, cam kết và đồng ý rằng việc sử dụng dịch vụ là hoàn toàn tự nguyện và do chính Quý khách với tư cách là chủ thuê bao thực hiện.

Ngoài ra, khách hàng đồng ý không sử dụng dịch vụ với mục đích:

  • Sử dụng dịch vụ với thái độ không tôn trọng pháp luật mà từ đó có thể làm tổn hại, gây quá tải hoặc suy giảm dịch vụ.
  • Lưu truyền, chia sẻ, cung cấp các thông tin khuyến khích, mang tính hướng dẫn cho một tội phạm hình sự, vi phạm các quyền của bất kỳ bên nào hoặc vi phạm luật pháp của địa phương, quốc gia hay luật pháp quốc tế.
  • Sử dụng hay cố gắng sử dụng tài khoản, dịch vụ của người khác mà không có sự cho phép hoặc tạo nhân thân giả trên dịch vụ.
  • Lưu truyền, chia sẻ, cung cấp các thông tin, theo nhận định của Công ty, là phản đối, hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người nào khác sử dụng dịch vụ, hoặc có thể khiến Công ty hoặc người sử dụng dịch vụ của Công ty bị tổn hại và liên đới trách nhiệm.

Các điều khoản thỏa thuận khi sử dụng dịch vụ

1.Cam kết kết sử dụng dịch vụ của khách hàng

2. Điều kiện sử dụng dịch vụ

3. Bảo mật

4. Thời gian xử lý giao dịch

5. Hoàn tiền và hủy giao dịch

6. Quyền và trách nhiệm của VinaPhone

7. Quyền và trách nhiệm của khách hàng

8. Cam kết

9. Các thoả thuận khác